ALIEN CROSSTALK

 
 
 
Úvod > Blog > ALIEN CROSSTALK
 

ALIEN CROSSTALK

Čo je Alien Crosstalk

 

Pokiaľ hovoríme o Crosstalku (Presluchu), máme na mysli presluch všetkých párov vo vnútri káblu. Avšak pri implementácii Cat.6A 10GBase-T vzniká nový parameter a to meranie Alien Crosstalk – presluch medzi jednotlivými káblami vrámci káblového zväzku

 

 

Eliminácia Alien Crosstalk – UTP vs FTP

 

Alien Crosstalk je dôležitým parametrom hlavne pri netienených kabelážach. U tienených kabelážach systému Cat.6A resp. Class EA je situácia oveľa priaznivejšia, nakoľko odolnosť voči vplyvu cudzieho presluchu je daná už samotným prevedením jednotlivých komponentov – ich tienením. U netienenej kabeláže sa eliminuje cudzí presluch plastovým separátorom, čím ale vzniká veľmi zložitá konštrukcia a väčší priemer samotného káblu.

 

 

 

2 parametre merania: PSANEXT a PSAACR-F

 

PSANEXT
Je to výkonový súčet cudzích presluchov na blízkom konci a udáva, aké množstvo signálu sa dostane z jedného káblu (DISTURBER LINK) na susedný kábel (DISTURBED LINK) v jednom káblovom zväzku. Meranie prebieha na rovnakom konci káblu, na ktorom je umiestnený aj zdroj rušivého signálu – hlavná jednotka MAIN UNIT) aj vzdialená jednotka (REMOTE UNIT). Meracie sady sú vždy umiestnené na jednej strane segmentu meranej kabeláže. Obidve jednotky sú navzájom prepojené synchronizačnými modulmi, ktoré sú súčasťou 10G sady. Obidva segmenty sú ukončené ukončovacími členmi (TERMINATION PLUGS).

 

 

 

PSAACR-F
Je to výkonový súčet cudzích presluchov na vzdialenom konci ponížený o útlm a udáva množstvo signálu, ktoré sa dostane z jedného káblu (DISTURBER LINK) na susedný kábel (DISTURBED LINK) v jednom káblovom zväzku. Meranie prebieha na rozdielnych koncoch káblu. Hlavná jednotka (MAIN UNIT) a vzdialená jednotka (REMOTE UNIT) sú vždy umiestnené na inej strane meraného segmentu. Rovnako ako pri meraní PSANEXT musia byť tieto jednotky navzájom prepojené pomocou synchronizačných modulov. Obidva segmenty sú ukončené ukončovacími členmi (TERMINATION PLUGS).

 

 

 

Pokiaľ chce dodávateľ riešenia Cat. 6A deklarovať odolnosť voči cudziemu presluchu, musí doložiť merania pre obidva parametre.

V žiadnom prípade nestačí doložiť len jeden z uvedených parametrov. Bez splnenia podmienky doloženia obidvoch parametrov je dokazovanie odolnosti kabeláže voči cudziemu presluchu bezpredmetná.

 

 

Keďže meranie cudzieho presluchu je dôležité hlavne v prípade netienených kabelážach, u tienených kabelážach sa nahradzuje toto meranie overením parametra COUPLING ATTENUATION.. Zahrnutie tohto parametru bolo taktiež predmetom a jedným z rozšírenia v dodatku 1 štandardu ISO/IEC 118 2nd Edition Amendment 1.

 

Meranie cudzieho presluchu navyšuje náklady na samotné meranie, nakoľko je nutné mať zakúpenú sadu na 10G a taktiež navyšuje samotný čas potrebný na meranie. V prípade merania cudzieho presluchu je samozrejme najskôr zmerať všetky jednotlivé segmenty, tak ako to je zvykom u Cat.6A a až potom začať s meraním ALIEN CROSSTALK. Aj z týchto dôvodov sa pristupuje častejšie k použitiu tienenej kabeláže pri kabelážach kategórie 6A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia